Hemen Başvur
/ Sözleşme
Sözleşme

Sayın Kullanıcı;

Merkez Faktoring A.Ş.’ye ait bu internet sitesinin kullanım koşulları, Gizlilik Politikamız ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde belirlenen yasal uyarı ve bilgilendirmeler aşağıda yer almaktadır.

Bu internet sitesinde yer alan kayıtlar, yürürlükteki mevzuat ve 3. Kişi ve kurumlardan alınan bilgileri de içerecek şekilde meydana getirilmiş olup, Şirketimiz 3. kişilerin sağladığı bilgilerin kesinliğini, doğruluğunu garanti etmediği gibi Şirketimizin herhangi bir değerlendirmesini de içermemektedir. Bu kayıtlar hiçbir şekilde kişiyi ticari ve mali açıdan herhangi bir karara, değerlendirmeye yönlendirme yahut tavsiye amacını taşımamaktadır. Şirketimiz mevzuatta gerçekleşebilecek değişiklikler sonucu oluşabilecek farklılıklardan da sorumlu değildir. İnternet sitesinde yer alan bilgi ve kayıtlar Şirketimizce yalnızca bilgi vermek amacı ile karşılıksız olarak sağlanmakta olup; sitede meydana gelebilecek kesinti, hata, eksiklik, bilgisayar virüsü veya her ne sebeple doğmuş olursa olsun herhangi bir zarar ve ziyandan Şirketimiz sorumlu değildir.

Merkez Faktoring A.Ş.’ye ait bu internet sitesi sayfalarını kullanırken kişisel bilgilerinizi paylaşmak zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Herhangi bir kişisel bilgi paylaşımı yapmaksızın sitemizi ziyaret edebilir ve sitemizde yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz. Sitemizi kullanırken kişisel bilgilerin paylaşılması halinde ise bu bilgiler Şirketimizce, veri sahibinin izni bulunmadıkça veya yasal zorunluluklar gerektirmedikçe 3. Kişiler ile paylaşmayacak ve gerekli gizlilik standartlarında güvenli şekilde saklanacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği verisi işlenen kişilere aşağıdaki haklar tanınmaktadır;

* Kişisel verilerini işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verileri işlenmiş ise bunlara ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
* Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesini isteme,
* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması zararın giderilmesini talep etme.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ulaşmak için tıklayınız