Hemen Başvur
Faktoring / Kısaca Faktoring
Kısaca Faktoring

Faktoring Tarihçesi

 • Günümüzdeki şekli ve işleviyle faktoring uygulamaları 1960’lı yıllarda başlamıştır. Avrupa’da ilk faktoring şirketi kurulması da bu dönemdedir.
 • Türkiye’de faktoring 1988 yılında bir banka (İktisat Bankası) bünyesinde uygulanmaya başlamıştır.
 • İlk faktoring şirketi (Facto Finans) 1990 yılında kurulmuştur.
 • Türkiye’deki ilk faktoring uygulamaları ihracat işlemleri üzerinden başlamış, yurtiçi faktoring işlemleri 1990 yılının sonlarına doğru devreye girmiştir.

Faktoring Nedir?

Firmaların mal ve hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketi tarafından temlik alınarak finansman, tahsilat yönetimi ve garanti hizmetlerinin bir arada sunulduğu komple bir finansman yöntemidir.

Faktoring Hizmetleri

Finansman: Limit dahilindeki alacakların vadesinden önce, belli bir ön ödeme oranı üzerinden satıcı firmaya faktoring şirketi tarafından ödenmesidir.

Alacak Yönetimi ve Tahsilat: Alacakların temlik yoluyla faktoring şirketine geçmesi ile tahsilat işlemleri faktoring şirketi aracılığıyla yapılır.

Garanti Hizmeti: Alıcı firmanın borcu ödememesi durumunda, alıcı firmaya tanınan limitler dahilinde, herhangi bir reklamasyona tabi olmayan onaylı alacaklar için sağlanan garanti işlemidir.

Faktoring Avantajları

 • Daha fazla satış daha fazla finansman imkanı yaratır.
 • Satıcı parasını almak için vadeye kadar beklemek zorunda kalmaz.
 • Kısa vadeli aktifler daha likit hale gelir.
 • Genellikle fatura vadesinden 90 gün sonra alacağın tahsil garantisi vardır.
 • Alıcıların ödeme kabiliyetleri uzmanlar tarafından değerlendirilir.
 • Satıcı tahsilat işleri ile uğraşmak yerine ana faaliyet konularına daha fazla eğilebilir.
 • Tahsilatların daha iyi yönetilmesi finansman maliyetlerini azaltır.

Faktoring Türleri

Faktoring Alacak Tahsil Garantisi açısından 2’ye ayrılır;

 • Geri Dönüşlü (rüculu) Faktoring (KR):

Faktoring şirketi borçlunun vadede ödememe riskini üstlenmez.

Faktoring şirketi satıcıya ön ödeme yapmış ve vadede borçludan tahsilat yapamaz ise yapmış olduğu ön ödemeyi satıcıdan geri ister. (satıcıya geri döner)

 • Geri Dönüşsüz (rücusuz) Faktoring (GKR):

Faktoring şirketi borçlunun ödememe riskini üstlenir. Faktoring şirketi satıcıya ön ödeme yapmış ve vadede borçludan tahsilat yapamaz ise, yapmış olduğu ön ödemeyi satıcıdan geri isteyemez. (satıcıya geri dönemez)

  Faktoring, coğrafi açıdan 2’ye ayrılır;

 • Yurtiçi Faktoring: Satıcı ve alıcının aynı ülkede olduğu işlemlerdir. Yurtiçi faktoring işlemlerinde genellikle bir faktoring şirketi vardır.
 • Yurtdışı (Uluslararası) Faktoring: Satıcı ve alıcının ayrı ülkelerde olduğu işlemlerdir. Yurtdışı faktoring işlemlerinde genellikle iki faktoring şirketi vardır. İhracat ve İthalat faktoringi işlemlerini kapsar.