Hemen Başvur
Hizmetler / Yurt içi Faktoring / Klasik Faktoring
Klasik Faktoring

Ödeme Aracına Bağlı (Çekli/Senetli) İşlemler

Yurtiçi Klasik Faktoring hizmeti; çek/senet gibi kıymetli evrak tanımına giren ödeme aracına bağlı işlemleri kapsamaktadır. Firmalar doğmuş alacaklarına karşılık gelen ileri vadeli çek ya da senetlerini faturalarıyla beraber Merkez Faktoring'e temlik/devir ederek nakit finansman sağlayabilirler.  

Yurtiçi Faktoring hizmetleri arasında en yaygın ürün olan klasik faktoring hizmeti Genel Müdürlüğümüz ve Şubelerimiz üzerinden verilmektedir.

Ödeme Aracına Bağlı Olmayan (Çeksiz/Senetsiz) İşlemler

Firmalar, çek/senet gibi ödeme aracı olmadan gerçekleştirdikleri yurtiçi satışlarından doğmuş,  faturalı alacaklarını bildirimli temlik yöntemiyle devir edilebilmektedir. Ödeme araçsız faktoring işlemlerinde Merkez Faktoring’in hazırlamış olduğu bildirim formlarının fatura borçluları tarafından kabul edilmesiyle gerçekleşecektir.

Ödeme Araçsız Yurtiçi Klasik Faktoring işlemlerinde, müşteriler ilgili alacaklarını Merkez Faktoring’e devir ettiğini beyan ve kabul ederken, fatura borçluları da ilgili dokümanlarda belirtilen faturaların temlik edilmesinde engel olmadığını ve bu faturalara karşılık gelen ödemelerin belirtilen tarihlerde Merkez Faktoring hesaplarına ödeyeceğini beyan ve kabul eder.