Hemen Başvur
Hizmetler / Yurt dışı Faktoring / İhracat Faktoringi
İhracat Faktoringi

İhracat Faktoringi


Yurt dışına mal mukabili (açık hesap) ihracat yapan müşterilerimizin alacaklarının tahsilat garantisi altına alındığı ve talep edilmesi halinde sözkonusu alacaklar karşılığında finansman sağlanan faktoring hizmet paketidir.


a) Tahsilat : Güçlü ve tecrübeli FCI-Uluslararası Faktoring Birliği üyesi faktoring şirketlerinden oluşan muhabir ağı kullanılarak alacaklarınız hızlı bir şekilde tahsil edilir.  


b) Garanti : Açık hesap ihracat alacakları için güçlü FCI üyesi faktoring şirketlerinden sağlanan garanti ile yurt dışındaki Alıcı (Borçlunun) borcunu ödememe riski ortadan kaldırılır.


c) Finansman : Açık hesap şeklinde ihracat yapan / yapmak isteyen ancak işletme sermayesi bunun için yeterli olmayan müşterilerimize yurt dışı alacakları karşılığında ön finansman sağlıyoruz.  Söz konusu faktoring finansmanı yabancı para olarak kullandırılarak vadesinde yine yabancı para birimi cinsinden kapatılabilir; müşteri için bir kur riski oluşturmaz.  TL kredilere göre daha düşük faizli olup, ayrıca KKDF’den muaftır.
 


İhracat Faktoringinin Avantajları :

  • Alacak garantili ve vadeli satış yapma imkanı ihracatçı firmanın rekabet gücünü arttırır, satış hacmi ve faaliyet kârı yükselir.
  • Faktoring yapılan ihracat işlemiyle ilgili olarak ithalatçı ile bir anlaşmazlık yaşanması durumunda ihracatçı yabancı bir ülkenin mevzuatı ile uğraşmak zorunda kalmaz; ithalatçının ülkesindeki mevzuatı bilen muhabir faktorden destek alınır.
  • İhracatçı tahsilat takibi, muhasebe vb. yükten kurtulur.
  • Finansman kullanımında banka kredi limitleri etkilenmez.
  • Gayrikabili rücu faktoring finansmanı kullanılan alacaklar bilançodan çıkartılır; böylece firmanın alacak tahsil süresi, finansal borçluluk oranı vb. göstergeleri iyileşir; firmanın finansal kurumlar nezdinde kredibilitesi artar.