Hemen Başvur

FAKTORİNG NEDİR?
Dünya ekonomisinde son elli yılda kaydedilen en önemli gelişmelerden biri finans sektöründe ve uluslararası finansman tekniklerinde meydana gelen büyük değişiklikler ve...
Detaylı Bilgi »

MERKEZ FAKTORİNG
Merkez Faktoring A.Ş.’nin ana faaliyet konusu yurtiçi / yurtdışı mal ve hizmet satışlarından doğmuş ve/veya doğacak her çeşit faturalı alacaklar karşılığında, müşterilerinin finansal...
Detaylı Bilgi »

HİZMETLERİMİZ
Yurtiçi Klasik Faktoring hizmeti; çek/senet gibi kıymetli evrak tanımına giren ödeme aracına bağlı işlemleri kapsamaktadır. Firmalar doğmuş alacaklarına karşılık gelen ileri ...
Detaylı Bilgi »

SIK SORULAN SORULAR
Alacakların vadesi ne olmalıdır?Genel olarak 120 güne kadar vadeli alacaklar için faktoring işlemi yapılabilir ancak daha uzun vadeler için çalışma şartları faktoring şirketlerince...
Detaylı Bilgi »
Faktoring Sözlüğü
Faktör:
Faktoring sözleşmesi ile müşterinin alacaklarını devir ve temlik alan faktoring şirketi.

Alacak:
Müşterinin sattığı malın veya verdiği hizmetin bedeli

Alacak Bildirim Formu:
Faktoring sözleşmesi ile temlik alınmış alacakların (faturaların) dökümünün yapıldığı belge

Azami Faktoring Hacmi :
Temlik alınacak fatura tutarlarının azami toplamı
Detaylı Bilgi